Søppel og søppelcontainere

Det er søppelsjakter i hver oppgang i borettslaget.

Normalt tørt søppel kastes i søppelsjaktene. Søppelet skal være i knytte poser og de må ikke være for store slik at det er fare for at de setter seg fast i sjakten. Søppelrommet er avlåst og kun tilgjengelig for renovasjonspersonell.

Papp og papir kastes i papircontainer.

2-3 ganger i året vil borettslaget bestille container slik at man kan kaste større ting som ikke kan kastes i søppelsjakt. Hvis det ikke er mulig å vente på å kaste anbefales Smestad Gjenbrukstasjon

Det vil varsles på forhånd med oppslag på ytterdørene noen dager før containerne plasseres ut.. 

Vanligvis har man container i januar, etter mai og en gang på høsten. Disse plasseres typisk ved strømtrafo mellom 68 og 66.