Ordinær generalforsamling 2020

Setra Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 03.06.2020

Årets generalforsamling vi foregå digitalt pga smittefare. Mulighet for
deltagelse på denne vil du finne på den nye beboerportalen Vibbo fra
OBOS. Det er kun lovpålagte saker som skal behandles. Det er ikke
anledning til å sende inn egne forslag eller komme med benkeforslag.
For de som ikke kan delta på digital plattform vil det bli mulig å levere
stemmeseddel på papir.


For å få tilgang til digitalt årsmøte er det viktig at du registrerer deg på
Vibbo. Gå til Vibbo.no, og logg inn med telefonnummeret så snart som
mulig. Huk av for samtykke til digital kommunikasjon, og at vi kan sende
deg varsler på e-post og SMS.


Hvis beboere har forslag til saker som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, og disse ikke kan utsettes til neste år, så vil det
avholdes en ekstraordinær generalforsamling til høsten hvis
retningslinjene fra myndighetene åpner for dette.
Mer informasjon om gjennomføring kommer nærmer generalforsamlingen.