Informasjonsskriv mai 2020

Siste nytt fra styret

Generalforsamlingen

Årets generalforsamling vil foregå digitalt og for å delta på møtet må du gå inn på https://vibbo.no/.  Generalforsamlingen vil foregå i perioden 03.06.20 – 11.06.20 og man kan stemme i hele perioden. Agendaen inneholder kun lovpålagte saker og det er ikke anledning til å komme med benkeforslag.

Alle får årsrapporten på papir og de som ikke ønsker eller kan stemme digitalt, kan legge stemmeskjemaet i styrets postkasse ved Hovseterveien 82A innen fristen.

Fasadeprosjektet

Fremdriften går som forventet og er lite påvirket av koronasituasjonen. I Hovseterveien 84 er stillas på vei ned og forventes helt fjernet i løpet av mai. Front vil da begynne å legge bricks på inngangsetasjen.

I Hovseterveien 68 er Palmgren straks ferdig med å skifte vinduer i leilighetene og vil deretter begynne på underetasjene. Det vil bli en del støy i noen uker da festene til verandaglasset må bores fast i betongkanten på balkongene. Front er godt i gang med å sette på fasadeplatene med påfølgende påføring av puss. Snart står rehabilitering av verandadekket for tur samt montering av panel på verandaene. Stillas forventes tatt ned i løpet av sommeren.

Spørsmål i forbindelse med fasadeprosjektet skal rettes på mail til

Eirik Thorsrud, eirik@frontent.no eller Ståle Fenstad, stale@frontent.no

Ved klager skal OBOS prosjektleder, Jan Lindahl, jan.lindahl@obos.no, settes på kopi.

Kontaktpersoner

Facebooksiden til borettslaget er ikke en kanal til å kontakte styret. Henvendelser til styret skal gjøres på mail til setra@styrerommet.net. Mange bruker Facebook for å melde ting som burde vært formidlet på mail til vaktmester, styret, Front osv. Det er ønskelig at feil og mangler meldes på mail til de som skal ha henvendelsen for å ha historikk og mulighet for å følge opp. Mail skal inneholde navn, adresse, leilighetsnr og kontakttelefonnr.

 

Feil på fellesanlegg f.eks. heiser,  callinganlegg , vannlekkasje osv eller skader ellers skal meldes på mail til Hovseter Vaktmesterstentral,  post@hovvakt.no. Arbeidstid hverdager er mellom kl 0700 og 1500.  Vaktmestersentralen har vakt i helger og på helligdager mellom kl 0800 og 1500.  Hvis det er akutt behov for hjelp ring 22 14 15 85, i helgene blir du da satt over til vedkommende som har vakt.

 

Ventilasjon

Det er ikke lov å koble kjøkkenventilator direkte mot ventilasjonsanlegget.  På badet skal det ikke være motor på ventilen. Hvis dette blir gjort ødelegger det ventilasjonen for andre beboere da matos, røyklukt m.m blåses inn i deres leiligheter via ventilasjonskanalene. Dette er svært sjenerende. Det skal kun benyttes ventilator med kullfilter på kjøkken. Det vil bli utført kontroller og feilmontering vil bli krevd utbedret for beboers regning.

 

Balkonger

Det er i disse dager er en ny runde med bestilling av markiser fra borettslagets markiseleverandør.  Hovseterveien 68 må vente til nærmere nedtaking av stillas før de kan bestille. Nærmere beskjed vil bli gitt. Bestillingsskjema finner du på www.setrabrl.no. Beboere i Hovseterveien 84 har fått et eksemplar i postkassen.

Det er mulig å bestille flaggfeste til balkongene. Det er spesiallaget for Setra av leverandøren av verandaglasset. Det koster kr 485,- og kan bestilles ved å sende mail til setra@styrerommet.net.

Styret minner om at det ikke er lov til å legge fliser på det nye verandadekket, kun frittliggende plast- eller treheller. For å beskytte det vanntette laget er det fint om verandamøbler og lignende har beskyttelsesknotter under bena. Er du i tvil om hva du kan legge så kontakt styret før du gjør noe.

Nytt nøkkelsystem

Lavblokkene og Hovseterveien 84 har gått over til det nye nøkkelsystemet. Styret er i ferd med å dele ut nye nøkler i Hovseterveien 68 hvor inngangsdørene blir skiftet om kort tid.

I det nye nøkkelsystemet er det mulig å slette nøkler som er mistet. Styret ønsker mail med informasjon om hvilken farge det er på nøkkel som eventuelt er blitt borte slik at denne kan slettes.

Leilighetsprosjektet

Leiligheten i 64 er ferdig og leilighetene i 82 og 84 blir klare i løpet av sommeren. Leilighetene i 68 blir ferdigstilt i løpet av høsten. Styret jobber med å velge eiendomsmegler til prosjektet. Forhåpentligvis vil ikke koronasituasjonen påvirke salg like mye som fryktet.

Adgangskontroll

Det vil komme nye koder til hver oppgang i lavblokkene. Koden skal kun deles med de som bor i husstanden. I høyblokkene vil kode på inngangsdørene bli fjernet da det oppleves at de deles med folk som ikke skal ha adgang.

Når man kjører ut av garasjen er det viktig å vente på utsiden til porten går ned slik at ikke uvedkommende ikke kommer inn.

Ikke slipp inn folk du ikke kjenner når du går inn eller ut av oppgangen. Ikke slipp inn noen som ringer på callinganlegget uten at du vet hvem det er.

Ulovlig utleie (bruksoverlating)

Styret minner om reglene rundt fremleie av leiligheter i Setra borettslag. Ulovlig utleie vil være en prioritert sak i tiden fremover. Utleie er søknadspliktig.