Henriks Vei

En rekke naboeiender er kjøpt opp for å rives i nærheten av Setra

Tanken er at det skal bygges 68 boliger i området ved gangbroen.

 

Se mer detaljer hos Oslo Kommune. Se spesielt dette dokumentet

Se også Akersposten her og her

 

Slik området ser ut i dag.