Hovseterdalen

Setra borettslag ligger inntil Hovseterdalen som gir mange muligheter for utfoldelse i det fri både i vinter og sommersesongen.

Dalen som ofte feilaktig kalles for Mærradalen starter der Mærradalen slutter ved Huseby Skole. Se kart

Dalen har en nesten 2 km lang asfaltert sykkel/gangsti hvor mange trener. 

Dalen tilbyr store åpne områder.

Det er et rikt dyreliv i dalen.

 

I enden av dalen finner du også en Tuftepark for cornafri trening.

 

 

Akebakker i Hovseteredalen

Det er 7(!) akebakker i Hovseterdalen på vinterstid. Nedenfor finner du beskrivelse av dem. Se dronevideo med akemuligheter i Hovseterdalen.

Tuftererenna

 

Tufterenna er en liten og slak bakke som går fra fotballbanen og ned mot tufteparken. Dette er en fin nybegynnerbakke for de aller minste barna og hellikopter foreldre.

Orrekjempen

Orrekjempen er den største akebakken i Hovseterdalen og har medium vanskelighetsgrad. Man får stor fart når man starter på toppen. Dette er den mest populære bakken.

 

 

Kjevebrekkeren

Kjevebrekkeren går fra skogen på toppen av Hovseterdalen ned den bratteste bakken. Høy vanskelighetsgrad og ender opp i et gjerde hvis man har alt for stor fart.

Vesthumpen

 

Vesthumpen er en populær bakke rett ved Vestjordet barnehage. Brukes ofte av de minste barna og de som syns Orrekjempen blir for stor. 

 

Hamborgspinneren

Hamborgspinneren er en liten bakke ved Hamborg barnehage. Den går mellom trærne for ekstra spenning. Passer fint for små barn. 

Mekle tvillingene

Mekle tvillingene er i praksis 2 bakker med relativ lik bakkeprofil som bare er skilt med et lite buskass. Bakken er relativ bratt og krysser gangveien som er et ekstra spenningmoment.