Endret: 7 mai 2020     Opprettet: 10 apr 2019

Ordinær generalforsamling 2019

Til andelseierne i Setra Borettslag

 


Ordinær generalforsamling 2019

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

 

Setra Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

 

21. mai 2019.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 17. april 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over


 

Forslag sendes til styreleder i Setra Borettslag

Hanne Cecilie Lunde

Hovseterveien 66 A

0768 Oslo

 

Eller på mail til setra@styrerommet.net 

Hilsen

Setra Borettslag

Styret

10.04.2019