Inngangsparti og korridorer/trappeløp (ikke vedtatt)

Dagens trappeløp og korridorer begynner å bli slitent i flere av blokkene.

Det ble bestemt før jul 2020 og pusse opp inngangspartiet i 68B og 68J.

Dette inkluderer maling og sparking, nytt laminat på gulvet og nye postkasser. 

I tilegg ryddes det opp i kabling.

Dette arbeidet er forventet fullført februar 2021.