Nye inngangsdører leiligheter

De fleste leilighetene har dører fra 1975.

Se informasjonskskriv fra Palmgren

De originale dørene er slitt og dårlig isolert. De gir heller ikke samme brannisolasjon som nye dører gir. Styret ønsker å få byttet dørene hvis dette er mulig innfør de økonomiske rammene borettslaget har.  

Dette ble vedtatt på generalforsamlingen for 2020 at borettslaget skulle bytte dører. Valget falt til slutt på Palmgren som leverandør og dørtypen ble en Swedor Massivdør med 43db lyddemping. Målet er å få gjennomført dørbyttet før jul 2021. Men grunnet leveringsvanskeligheter på verdensmarkedet er det noe usikkerhet.

Dørene vil ha Laminat overflate hvor utsiden vil ha denne fargen , mens innsiden vil ha denne fargen

Alle dører vil få terskel. Målene på terskel er.

 

Farger

Utvendig leilighetsdører blir fargen F7912 Storm

Fargen på trapperomsdører blir  F1998 Oslo 

 

Listene blir hvite

Spørsmål og svar

1. Spørsmål: Vil Palmgren montere smartlås fra gammel dør i ny. 

svar: Nei. Dette må gjøres selv i etterkant. 

 

2. Vil det komme mulighet til å bestille dør med smartlås

Svar: Det jobbes med saken, men leveringsproblemer kan stoppe denne planen. 

 

3. Vil det være mulig å få Iloq i dørene

Svar: Det jobbes med å få tilbud på dette.

 

Det er planlagt at de nye døren får samme farge som dørene til de nye lelighetene som er bygd.

 

 

Fremdriftsplan