Bad og våtromsprosjektet

En gjennomgang på hva som ble gjort i prosjektet.

Det ble vedtatt på generalforsamling 27.05.2015 at alle bad i Setra skulle renoveres og alle rør til leilighetene skulle byttes ut.  Som del av prosjektet ble alle andelseierne tilbydt en standardpakke på fliser og toalett. Det var mulig for hver andelseier å velge andre fliser og utstyr til en merkostnad. Se informasjon om vedtak og standardpakke her

Status

Valg av leverandør ble gjort i mai 2017 og Sansbygg AS ble valgt til å gjennomføre arbeidet med rør og våtrom. Olimb Rørfornying ble på et senere tidspunkt valgt til å fikse taknedløp og bunnledninger.

Prosjektet er i all hovedsak avsluttet. Det gjenstår bare bittelitt arbeid på bunnledninger i 66.

  • Oppussing av bad og rørsystem: Gjennomført i perioden september 2017 - oktober 2018
  • Rørfornying taknedløp: Gjennomført sommeren 2019
  • Rørfornying bunnledning og stikkledning: Gjennomført for 68,82 og 84 vinteren 2019/2020.  Gjennomført for 64 og 66 juli/august 2020.

Reklamasjon

Vi oppfordrer andelseiere som har leiligheter med feil og mangler som enda ikke er utbedret om å purre på Roger Wågsand hos Sans Bygg på mail: roger@sansbygg.no. Arbeidet utført i forbindelse med bad- og rørføringer er nå inne i garantiperioden på 5 år. Hvis man har behov for å reklamere på noe må det sendes mail til roger@sansbygg.no med kopi til setra@styrerommet.net.  

Hva ble gjort/Skal gjøres

For detaljer om arbeidet som er gjort og gjenstår klikk på seksjonene under

Nye bad, fallstammer og vannrør.

Nytt fellesanlegg for varmtvann

Rørfornying taknedløp, bunnledning og stikkledning

 

Kostnader

Følgende kostnader er knyttet til badprosjektet. 

  • OBOS Prosjekt AS 4.139.143,-
  • Advokatene i OBOS 21.643
  • Olimb rørfornying: 2.340.874,-
  • Sans Bygg AS 54.852.617,-
  • Oslo Kommune 85.140,-
  • Andre kostnader 33 389,-

Totalt 61.703.481,-

Beløpet er ikke 100% komplett, da det gjenstår litt arbeid med bunnledninger.