Bad og våtromsprosjektet

En gjennomgang og status på hva som er gjort og hva som gjenstår.

Det ble vedtatt på generalforsamling 27.05.2015 at alle bad i Setra skulle renoveres og alle rør til leilighetene skulle byttes ut.  Som del av prosjektet ble alle andelseierne tilbydt en standardpakke på fliser og toalett. Det var mulig for hver andelseier å velge andre fliser og utstyr til en merkostnad. Se informasjon om vedtak og standardpakke her

Status

Valg av leverandør ble gjort i mai 2017 og Sansbygg AS ble valgt til å gjennomføre arbeidet med rør og våtrom. Olimb Rørfornying ble på et senere tidspunkt valgt til å fikse taknedløp og bunnledninger.

Prosjektet er i all hovedsak avsluttet. De arbeidene som gjenstår i prosjektet er rehabilitering av bunnledninger. Dette arbeidet vil bli gjort av Olimb Rørfornying senhøsten 2019.

Vi oppfordrer andelseiere som har leiligheter med feil og mangler som enda ikke er utbedret om å purre på Roger Wågsand hos Sans Bygg på mail: roger@sansbygg.no. Arbeidet utført i forbindelse med bad- og rørføringer er nå inne i garantiperioden på 5 år. Hvis man har behov for å reklamere på noe må det sendes mail til roger@sansbygg.no med kopi til setra@styrerommet.net.  

Hva ble gjort

I perioden september 2017 til oktober 2018 ble alle badene i borettslaget renovert av Sansbygg AS.

Nye bad og rørsystem

Det var stor forskjell på tilstanden på badene. Noen hadde bad fra 1975, mens andre hadde nyere bad.

Eksempel på bad før renovasjon. 

 

Badene ble revet totalt og alt utstyr ble demontert. Beboere kunne velge om utstyr skulle remonteres senere. (ikke alt kunne remonteres)  Når det var revet ble det borret hull gjennom alle etasjene for å trekke nye avløpsrør gjennom etasjene.

Det ble montert nye rør. 

Test av ny membran.

Taket med senkt for å gi plass til nye rør og elektrisitet.

Nytt rørsystem og moderne skap

Det ble montert spotter. I pakken lå det 4 spotter som vanlig. Beboere kunne velge å kjøpe flere

Ferdig resultat

 

 

Nye varmtvannstanker

Som del av prosjektet ble alle varmtvannstanker byttet ut. Det er disse som gir varmtvann til leilighetene. (varmtvann er som kjent inkludert i husleien)

 

Strømpetrekking vannledninger tak

Sommeren 2019 ble rørene fra taket strøpetrukket av Olimb. 

Strømpetrekking bunnledninger

Strømpetrekking av bunnledninger vil skje på senhøsten 2019. Informasjon vil komme.