EL arbeider på balkonger

Entrepenør kan utføre elektrisk arbeid i sammenheng med fasadeoppussingen. Nedenfor er tjenestene listet med priser eks MVA. 

 

Forutsetninger:
Detforutsettes jordet anlegg i stue hvor strømmen hentes fra.
Det må også være jordfeilbryter 30 Ma på kursen til stikk ute.
Hvis disse forutsetninger ikke er til stede må pris avtales med hver enkelt leilighet ut ifra omfang.

Ståle Fenstad hos Front kan kontaktes vedrørende

bestilling, tlf 458 37 698, mail stale@frontent.no

Priser

Oppstart pr leilighet og samsvarserklæring: kr 2200
Innvendig 2 polet bryter på vegg. kr 1245
Stikk terrasse utenfor bryter: kr 1395
Lampe pkt terrase Metro deco nedlys. kr 1690
Montering lampe: kr 490
Sum leilighet: kr 7020 ex mva

Lamper leverses i Grafitt farge.
3100035 Spike med dobbel stikk og fotocelle kr 2510,- eks mva
https://www.sg-as.com/nb/produkter/spike-900

3100034 Spike ned lys og fotocelle. kr 2225,- eks mva
https://www.sg-as.com/nb/produkter/spike-900

3101249 Opp og ned lys/ Grafitt farge. kr 1960,- eks mva
https://www.sg-as.com/nb/produkter/metro-deco

3101248 Ned lys /Grafitt farge kr  1680,- eks mva
https://www.sg-as.com/nb/produkter/metro-deco  

Alle armaturer er LED 2700 K elelr 3000 Kelvin.(farge temp på lyset.)

 

Eiere står fritt til å velge andre elektrikkere. Ande beboere har blant annet bruk