21 jan 2019

Informasjon om fasadeprosjektet januar 2019

Da er rehabilitering av fasade og tak bestilt, samt ferdigstilling av leilighetsprosjektet. Det er Front Entreprenør som har fått kontrakten.

Endelig fremdriftsplan er ikke på plass, men for å komme i gang vil entreprenøren starte opp med riggarbeider ila av neste uke, 21-25. januar 2019. Det vil i forbindelse med dette også bli startet opp med noe montering av stillaser på 64 og 66.

Hva blir gjort?:

Takene på blokkene vil bli skiftet ut. Dette innebærer blant annet ny taktekking.

De gamle veggplatene blir fjernet og fasaden blir etterisolert og kledd med STO puss og bricks system. Kjeller etasjene vil da få et uttrykk som ser ut som murstein. Fra første etasje og oppover vil veggene være pusset i lys farge.

Alle vinduer og verandadører vil bli byttet. Dette innebærer normalt en dags arbeid hos den enkelte beboer. Tidsrom for når dette skal skje vil komme i god tid før selve utskiftingen.

Dekket på verandaene vil bli betongrehabilitert og rekkverk vil bli skiftet ut og erstattet med et rekkverk i frostet glass. I forbindelse med dette må den enkelte tømme verandaen for alt som står der. Beboere i 64 og 66 bør derfor forberede dette snarest. For 82, 84 og 68 vil egen informasjon om dette komme ut før oppstart på den enkelte blokk.

Alle inngangspartiene vil få nye dører og vinduer.

I tillegg vil borettslaget bytte ut låssystemet vi i har parallelt med fasadeprosjektet.

Leilighetsprosjektet vil bli gjennomført samtidig som fasadeprosjektet og de vil ferdigstilles innenfor samme tidsperiode.

Åpent styrerom:

Det vil bli holdt åpent styrerom 24. januar kl. 17-19 og 27. januar kl. 16-18.

Det vil også bli avhold informasjonsmøte om prosjektet. Egen informasjon om tid og sted kommer.