Nye fasader

På generalforsamlingen 11.05.2017 ble det vedtatt at fasadene skulle pusses opp. Det er over 40 år siden borettslaget ble bygget og tilstanden var langt fra optimal.

Les mer om det orginale forslaget og vedtaket her.

Om prosjektgjennomføringen

Etter lange forhandlinger inngikk styret en avtale med entrepenør for å pusse opp fasadene til Setra Borettslag. Dette i henhold til tidligere vedtak i generalforsamling. 

Forberedelse til arbeidet startet 21. Januar 2019 med montering av stillaser på 64-blokken.

Om entreprenøren(e)

Valgt leverandør ble Front Entrepenør som har lang erfaring med rehabilitering av fasader. De vil benytte seg av underleverandører til noe av arbeidet. 

Kontakt Ståle fortrinnsvis på Epost: stale@frontent.no eller
(458 37 698) hos Front Entreprenør AS ved evt. spørsmål.

Telefon tid: 07:00 til 15:00

ERASE AS vil benyttes til arbeidet som er knyttet til å fjerne fasademateriale med asbest. 

Palmgren AS vil gjennomføre bytting av vinduer.

Henry Hansen & Sønner AS leverer beslag og takrenner.

Kvams Glass leverer rekkverk og glass til balkonger

Front har satt opp en egen nettside for å innformere beboerne. Her kan du melde deg på en varslingsliste på epost. Siden finner du her.

Prosjekt og byggeledelse

Obos Prosjekt AS er leid inn for å ha prosjekt- og byggeledelse med prosjektet. Disse vil følge opp entreprenør og sikre at arbeidet blir gjennomført korrekt og i henhold til avtaler.

Det er Jan Lindahl hos Obos Prosjekt som vil være prosjekt- og byggeleder. Klager om gjennomføring og andre henvendelser kan sendes til han. Gjerne med kopi til styret.

Epost jan.lindahl@obos.no

 

Hvordan blir sluttresultatet?

I 2017 ble det laget noen skisseforslag på hvordan blokkene kan bli seende ut. Disse forslagene hadde til felles at blokkene skulle få en hvit pusset overflate samt et murutseende i underetasjen. 

Disse skissene ble brukt i utlysningen. I sammenheng med prosessen rundt kontraktsinngåelse har man justert på enkeltdetaljer for å få kostnadene til å komme innfor rammene gitt av vedtaket for generalforsamlingen. 

For øyeblikket har vi ingen skisser som viser det nøyaktig hvordan det vil bli, men skissen nedenfor er en av de som ble brukt. 

 

 

 

 

 

Detaljert beskrivelse av arbeidet

For å unngå at denne artikkelen blir svært lang er det laget egne artikkler for hvert enkelt område i prosjektet.Klikk på lenkene under

Hva skal gjøres med fasaden?

Hva skal gjøres med vinduer?

Hva skal gjøres med balkonger?

Hva skal gjøres med sokkeletasje og inngangsparti?

Hva skal gjøres med tak?