Endret: 3 aug 2019     Opprettet: 3 nov 2018

Nye fasader

På generalforsamlingen 11.05.2017 ble det vedtatt at fasadene skulle pusses opp. Det er over 40 år siden borettslaget ble bygget og tilstanden var langt fra optimal.

Les mer om det orginale forslaget og vedtaket her.

Om prosjektgjennomføringen

Etter lange forhandlinger inngikk styret en avtale med entrepenør for å pusse opp fasadene til Setra Borettslag. Dette i henhold til tidligere vedtak i generalforsamling. 

Forberedelse til arbeidet startet 21. Januar 2019 med montering av stillaser på 64-blokken.

Om entreprenøren(e)

Valgt leverandør ble Front Entrepenør som har lang erfaring med rehabilitering av fasader. De vil benytte seg av underleverandører til noe av arbeidet. 

ERASE AS vil benyttes til arbeidet som er knyttet til å fjerne fasademateriale med asbest. 

Palmgren AS vil gjennomføre bytting av vinduer.

Henry Hansen & Sønner AS leverer beslag og takrenner.

Kvams Glass leverer rekkverk og glass til balkonger

Front har satt opp en egen nettside for å innformere beboerne. Her kan du melde deg på en varslingsliste på epost. Siden finner du her.

Prosjekt og byggeledelse

Obos Prosjekt AS er leid inn for å ha prosjekt- og byggeledelse med prosjektet. Disse vil følge opp entreprenør og sikre at arbeidet blir gjennomført korrekt og i henhold til avtaler.

Det er Jan Lindahl hos Obos Prosjekt som vil være prosjekt- og byggeleder. 

Hvordan blir sluttresultatet?

I 2017 ble det laget noen skisseforslag på hvordan blokkene kan bli seende ut. Disse forslagene hadde til felles at blokkene skulle få en hvit pusset overflate samt et murutseende i underetasjen. 

Disse skissene ble brukt i utlysningen. I sammenheng med prosessen rundt kontraktsinngåelse har man justert på enkeltdetaljer for å få kostnadene til å komme innfor rammene gitt av vedtaket for generalforsamlingen. 

For øyeblikket har vi ingen skisser som viser det nøyaktig hvordan det vil bli, men skissen nedenfor er en av de som ble brukt. 

Balkonger

Som del av forberedelsene til prosjektet ble tilstanden til balkongene nøye vurder. Man konkluderte at det ikke var behov for å rive balkongene, men at de trengtes å renoveres.

Betongen ble pusset og rettet ut før man la Epoxy belegg på.

 

Rekkverket som vil bli brukt er Færder II. Høyden for balkonger vil variere. For 1-3 i lavblokkene så vil høyden være 100cm. For 4. etasjen vil det være 120 cm.  Tilsvarende forskjelel vil man ha i 68 og 84. Hvilket etasje skiller kommer på er fortsatt ikke avklart. 

For 1. etasjen i lavblokkene vil glasset frostes helt opp. For de andre vil det frostes 80 cm som bildet viser. 

 

 

 

Balkongdører

Alle balkongdørene vil byttes ut. Disse erstattes med Nordan ND NTech Villa Sikkerhetsdør

Totalt er det 250 slike dører som erstattes. Dørene vil være hengslet som i dag. (Venstre eller høyrehengslet avhengig av plassering av dør i forhold til stuevinduer)

 

Vinduer

Alle vinduer vil erstattes. Totalt vil 1283 vinduer byttes ut. 

 

Stuevindu (gjelder de fleste leilighetene)

De to stuevinduene erstattes av et NorDan ND NTech Fast karm vindu på 2368 x 1638 mm

Størrelsen mellom foring etter montering er ca 2354 x 1548 mm. Dette er relevant hvis man skal ha gardiner på innsiden av foringen. 

 

Soverromsvindu og kjøkkenvindu

I dag har soverromsvinduene og kjøkkenvinduene et stort vindu og et lite vindu. Disse erstattes av et vindu med en glassflate. Størrelsen på disse vinduene er 1668 x 1368 og er av typen Jordan ND NTech Toppsving. Totalt 536 slike vinduer blir byttet ut.  

 

Størrelsen inni foringen er ca 1653 x 1353mm. Dette er relevant hvis man skal ha gardiner som skal monteres inni foringen.  

 

Fransk balkong

Den franske balkongen vil erstattes av et vindu med en fast del og en del som åpnes.  Det delte vinduet byttes i stort utadslående.

Typen er av Jordan ND NTech Villa Fast Karm

Bildet nedenfor viser før og etter bytte på kjøkken.

 

 

Fasade

Arbeidet av fasaden er litt forskjellig mellom vegg på balkongside og andre vegger

 

Arbeid fasade utenom balkongvegg

Følgende blir gjort med fasadene. 

1. Dagens plater med asbest fjernes

2. Det lektres ut 10 cm

3. Det legges ny isolasjon utenpå dagens isolasjon. Områder hvor eventuell isolasjon er dårlig vil den erstattes. 

4. Det legges vindperre utenpå isolasjon samt skinner for feste av STO plater

5. Det legges sto plater utenpå. 

6. Det legges puss utenpå  STO platene. 

 

Fasade Balkong

På balkongsiden fores det ikke ut tilsvarende som på de andre sidene. Her forest det ut ca 5 cm og så erstattes isolasjonen med en ekstra god en.

Dette gjør at man ikke mister så mye plass på balkongen. 

Rockwool FlexExtreme 33 erstatter dagens isolasjon på balkongfasade. Se mer info hos produsent.

Ny isolasjon montert. I tilegg lektres det ut noen få cm.

Med vindsperre

 

Termofuru montert. 

Sokkeletasje og Inngangsparti

Alle blokkene vil få nytt inngangsparti og nye inngangsdører. 

Murvegg

Også murveggen i sokkeletasjen etterisoleres. Det settes opp beslag og nye plater med isolasjon mellom mur og plater. 

 

Utenpå den nye isolasjonen legges det plater og deretter Sto Bricks. 

 

Skisser

Nedenfor vises noen av de originale skissene.