Salgsannonser

Her finner du lenker til tidligere leilighetsannonser på Finn

I utgangspunktet finner du alle annonser som finnes på Finn fra ca 2007 og nyere og som ikke er slettet.
Salgsprisen er den offisielle salgsprisen som er tinglyst. Der prisen er markert med ?? er det ingen offisell pris, men pris fra annonse som er brukt.

Leiligheter som selges nå eller ikke er overtatt er merket med Selges nå. For informasjon om leilighetsstypene for hver enkel leilighet klikk på lenke under andelsnr.

Ved å studere annonsene over tid vil du kunne se store forandringer. Eksempel

Eksempler

Eksempler på oppussinger gjort over tid.

Hvis du bor i borettslaget og lurer på ditt andelsnr så finner du det på Vibbo

Hurtiglenker adresser

Hvis du er ute etter absolutt alle finnanonser fra Hovseterveien kan du se Full scan. Dette inkluderer annonser fra Meklenborg og Kollektivet borettslag og eldre annonser som ikke har bilder.

Hovseterveien 64 31-323

Se kart. Tinglyste salgssummer 64 31-323

64A 1. etasje andel 12

3 roms 76m2

64B 1. etasje andel 13

4-roms 90m2

64B 1. etasje andel 14

3 roms 76m2

64B 2. etasje andel 41

4-roms 90m2

64B 2. etasje andel 42

3 roms 76m2

64C 2. etasje andel 43

4-roms 90m2

64C 2. etasje andel 44

3 roms 76m2

64A 3. etasje andel 68

4-roms 90m2

64A 3. etasje andel 69

3 roms 76m2

64B 3. etasje andel 70

4-roms 90m2

64B 3. etasje andel 71

3 roms 76m2

64B 4. etasje andel 100

3 roms 76m2

3 roms 76m2

64C 4. etasje andel 101

4-roms 90m2

64C 4. etasje andel 102

3 roms 76m2

64C 1. etasje andel 262

64C 1-roms andel 263

64C 1-roms andel 264

64A 1-roms andel 265

Hovseterveien 66 31-324

Se kart. Tinglyste salgssummer 66 & 82 31-324

66A 1. etasje andel 16

4-roms 90m2

66A 1. etasje andel 17

3 roms 76m2

66B 1. etasje andel 18

4-roms 90m2

66B 1. etasje andel 19

3 roms 76m2

66C 1. etasje andel 20

4-roms 90m2

66C 1. etasje andel 21

3 roms 76m2

66A 2. etasje andel 45

4-roms 90m2

66A 2. etasje andel 46

3 roms 76m2

66B 2. etasje andel 47

4-roms 90m2

66C 2. etasje andel 49

4-roms 90m2

66C 2. etasje andel 50

3 roms 76m2

66A 3. etasje andel 74

4-roms 90m2

66A 3. etasje andel 75

3 roms 76m2

66B 3. etasje andel 76

4-roms 90m2

66B 3. etasje andel 77

3 roms 76m2

66C 3. etasje andel 79

3 roms 76m2

66A 4. etasje andel 103

4-roms 90m2

66A 4. etasje andel 104

3 roms 76m2

66B 4. etasje andel 105

4-roms 90m2

66B 4. etasje andel 106

3 roms 76m2

66C 4. etasje andel 107

4-roms 90m2

66C 4. etasje andel 108

3 roms 76m2

1-roms andel 259

1-roms andel 260

Hovseterveien 68 31-333

Se kart. Tinglyste salgssummer 68 31-333

68B 2. etasje andel 174

1-roms 39m2

68J 2. etasje andel 175

1-roms 26m2

68J 2. etasje andel 176

1-roms 26m2

68J 2. etasje andel 177

1-roms 39m2

68J 2. etasje andel 178

1-roms 26m2

68B 2. etasje andel 179

1-roms 39m2

68B 2. etasje andel 180

3-roms 77m2

68B 2. etasje andel 181

1-roms 39m2

68B 2. etasje andel 182

1-roms 26m2

68B 2. etasje andel 183

1-roms 39m2

68B 2. etasje andel 184

1-roms 26m2

68J 2. etasje andel 185

1-roms 26m2

68J 2. etasje andel 186

1-roms 39m2

68J 2. etasje andel 187

3-roms 77m2

68J 2. etasje andel 188

3-roms 77m2

68J 3. etasje andel 190

2-roms 66m2

68J 3. etasje andel 191

2-roms 66m2

68J 3. etasje andel 193

3-roms 77m2

68J 3. etasje andel 195

2-roms 66m2

68J 3. etasje andel 196

2-roms 66m2

68J 3. etasje andel 197

3-roms 77m2

68J 4. etasje andel 199

2-roms 66m2

68B 4. etasje andel 204

2-roms 66m2

68B 5. etasje andel 209

2-roms 66m2

68B 5. etasje andel 212

3-roms 77m2

68B 5. etasje andel 213

3-roms 77m2

68B 5. etasje andel 215

2-roms 66m2

68B 5. etasje andel 216

3-roms 77m2

68B 5. etasje andel 217

3-roms 77m2

68B 6. etasje andel 222

3-roms 77m2

68B 6. etasje andel 223

3-roms 77m2

68J 6. etasje andel 226

2-roms 66m2

68J 6. etasje andel 227

3-roms 77m2

68J 6. etasje andel 228

3-roms 77m2

68J 7. etasje andel 229

2-roms 66m2

68J 7. etasje andel 231

2-roms 66m2

68B 7. etasje andel 232

3-roms 77m2

68B 7. etasje andel 233

3-roms 77m2

68J 7. etasje andel 234

2-roms 66m2

68B 7. etasje andel 235

2-roms 66m2

68B 7. etasje andel 236

2-roms 66m2

68J 8. etasje andel 239

3-roms 77m2

68J 8. etasje andel 241

2-roms 66m2

68J 8. etasje andel 244

2-roms 66m2

68J 8. etasje andel 247

3-roms 77m2

68B 9. etasje andel 249

3-roms 77m2

68J 9. etasje andel 251

2-roms 66m2

68J 9. etasje andel 252

3-roms 77m2

68B 9. etasje andel 253

3-roms 77m2

68J 9. etasje andel 254

2-roms 66m2

68B 9. etasje andel 255

2-roms 66m2

68J 9. etasje andel 257

3-roms 77m2

68C 1. etasje andel 272

68D 1. etasje andel 273

68E 1. etasje andel 274

68F 1. etasje andel 275

68G 1. etasje andel 276

68H 1. etasje andel 277

68J 1. etasje andel 278

68J 1. etasje andel 279

68B 2. etasje andel 278

Hovseterveien 82 31-324

Se kart. Tinglyste salgssummer 66 & 82 31-324

82A 1. etasje andel 23

3 roms 76m2

82B 1. etasje andel 25

3 roms 76m2

82A 2. etasje andel 51

4-roms 90m2

82A 2. etasje andel 52

3 roms 76m2

82B 2. etasje andel 53

4-roms 90m2

82B 2. etasje andel 54

3 roms 76m2

82C 2. etasje andel 55

4-roms 90m2

82C 2. etasje andel 56

3 roms 76m2

82A 3. etasje andel 81

3 roms 76m2

82B 3. etasje andel 82

4-roms 90m2

82C 3. etasje andel 85

3 roms 76m2

82A 4. etasje andel 110

3 roms 76m2

82B 4. etasje andel 111

4-roms 90m2

82B 4. etasje andel 112

3 roms 76m2

82C 4. etasje andel 114

3 roms 76m2

82A U. etasje andel 266

1-roms 36m2

82A U. etasje andel 267

1-roms 36m2

Hovseterveien 84 31-331

Se kart. Tinglyste salgssummer 84 31-331

84D 1. etasje andel 28

2-roms 53m2

84D 1. etasje andel 30

2-roms 53m2

84D 1. etasje andel 31

2-roms 53m2

84D 1. etasje andel 32

2-roms 53m2

84D 1. etasje andel 33

2-roms 53m2

84D 1. etasje andel 34

2-roms 53m2

84D 1. etasje andel 35

2-roms 53m2

84D 1. etasje andel 36

2-roms 53m2

84D 1. etasje andel 37

2-roms 53m2

84D 2. etasje andel 57

2-roms 53m2

84D 2. etasje andel 58

2-roms 53m2

84D 2. etasje andel 62

2-roms 53m2

84D 2. etasje andel 63

1-roms 31m2

84D 2. etasje andel 64

2-roms 53m2

84D 2. etasje andel 65

2-roms 53m2

84D 2. etasje andel 66

2-roms 53m2

84D 2. etasje andel 67

2-roms 53m2

84D 3. etasje andel 84

2-roms 53m2

84D 3. etasje andel 86

2-roms 53m2

84D 3. etasje andel 87

2-roms 53m2

84D 3. etasje andel 90

2-roms 53m2

84D 3. etasje andel 92

84D 3. etasje andel 93

2-roms 53m2

84D 3. etasje andel 94

2-roms 53m2

84D 3. etasje andel 95

2-roms 53m2

84D 3. etasje andel 96

2-roms 53m2

84D 4. etasje andel 115

2-roms 53m2

84D 4. etasje andel 116

2-roms 53m2

84D 4. etasje andel 118

2-roms 53m2

84D 4. etasje andel 119

2-roms 53m2

84D 4. etasje andel 120

2-roms 53m2

84D 4. etasje andel 121

1-roms 31m2

84D 4. etasje andel 122

2-roms 53m2

84D 4. etasje andel 124

2-roms 53m2

84D 5. etasje andel 126

2-roms 53m2

84D 5. etasje andel 127

2-roms 53m2

84D 5. etasje andel 128

2-roms 53m2

84D 5. etasje andel 129

2-roms 53m2

84D 5. etasje andel 130

2-roms 53m2

84D 5. etasje andel 131

2-roms 53m2

84D 5. etasje andel 133

2-roms 53m2

84D 5. etasje andel 135

2-roms 53m2

84D 5. etasje andel 136

2-roms 53m2

84D 6. etasje andel 137

2-roms 53m2

84D 6. etasje andel 139

2-roms 53m2

84D 6. etasje andel 140

2-roms 53m2

84D 6. etasje andel 141

2-roms 53m2

84D 6. etasje andel 142

2-roms 53m2

84D 6. etasje andel 143

1-roms 31m2

84D 6. etasje andel 144

2-roms 53m2

84D 6. etasje andel 145

2-roms 53m2

84D 6. etasje andel 146

2-roms 53m2

84D 6. etasje andel 147

2-roms 53m2

84D 7. etasje andel 148

2-roms 53m2

84D 7. etasje andel 149

2-roms 53m2

84D 7. etasje andel 150

2-roms 53m2

84D 7. etasje andel 151

2-roms 53m2

84D 7. etasje andel 152

2-roms 53m2

84D 7. etasje andel 153

2-roms 53m2

84D 7. etasje andel 154

1-roms 31m2

84D 7. etasje andel 158

2-roms 53m2

84D 8. etasje andel 159

2-roms 53m2

84D 8. etasje andel 160

2-roms 53m2

84D 8. etasje andel 161

2-roms 53m2

84D 8. etasje andel 163

2-roms 53m2

84D 8. etasje andel 164

2-roms 53m2

84D 8. etasje andel 165

1-roms 31m2

84D 8. etasje andel 166

2-roms 53m2

84D 8. etasje andel 167

2-roms 53m2

84D 8. etasje andel 168

2-roms 53m2

84D 8. etasje andel 169

2-roms 53m2

84D U. etasje andel 271

2-roms 54m2