Andre borettslag på Hovseter

Setra er nabo til flere borettslag.

Meklenborg

Meklenborg

Meklenborg borettslag ligger nedenfor Setra og har 413 leiligheter.

Se hjemmeside

Orrebakken

Orrebakken

Orrebakken borettslag ligger over Setra borettslag og består av 429 leiligheter fordelt over 13 blokker.

Se hjemmeside

Jarbakken

Jarbakken

Jabakken borettslag ligger over setra og består av 144 leiligheter.

Se hjemmeside

Kollektivet

Kollektivet

Se hjemmeside

Voksenhagen

Voksenhagen