Hovseterdalen

Setra borettslag ligger inntil Hovseterdalen som gir mange muligheter for utfoldelse i det fri både i vinter og sommersesongen.

Dalen som ofte feilaktig kalles for Mærradalen starter der Mærradalen slutter ved Huseby Skole. Se kart

Hovseterdalen

Dalen har en nesten 2 km lang asfaltert sykkel/gangsti hvor mange trener.

Hovseterdalen

Dalen tilbyr store åpne områder.

Hovseterdalen

Det er et rikt dyreliv i dalen.

Hovseterdalen

I enden av dalen finner du også en Tuftepark for cornafri trening.

Nedenfor ser du en dronetur fra Setra, ned til Sørkedalsveien og opp til Bogstad.

Oppkjørte skiløyper

Når forholdene ligger til rette for det så kjøres det opp skiløyper i Hovseterdalen. Disse går opp til Bogstad Camping som igjen har løpyer ut til hele marka.

Skispor i Hovseterdalen

Skispor i Hovseterdalen

Skispor i Hovseterdalen

Skispor i Hovseterdalen

Skispor i Hovseterdalen

Skispor i Hovseterdalen

Skispor i Hovseterdalen

Skispor i Hovseterdalen

Akebakker i Hovseteredalen

Det er 7(!) akebakker i Hovseterdalen på vinterstid. Nedenfor finner du beskrivelse av dem. Se dronevideo med akemuligheter i Hovseterdalen.


Tufterenna

Tufterenna

Tufterenna er en liten og slak bakke som går fra fotballbanen og ned mot tufteparken. Dette er en fin nybegynnerbakke for de aller minste barna og hellikopter foreldre.

Orrekjempen

Orrekjempen

Orrekjempen er den største akebakken i Hovseterdalen og har medium vanskelighetsgrad. Man får stor fart når man starter på toppen. Dette er den mest populære bakken.

Orrekjempen

Orrekjempen

Kjevebrekkeren

Kjevebrekkeren

Kjevebrekkeren går fra skogen på toppen av Hovseterdalen ned den bratteste bakken. Høy vanskelighetsgrad og ender opp i et gjerde hvis man har alt for stor fart.

Vesthumpen

Vesthumpen

Vesthumpen er en populær bakke rett ved Vestjordet barnehage. Brukes ofte av de minste barna og de som syns Orrekjempen blir for stor.

Hamborgspinneren

Hamborgspinneren

Hamborgspinneren er en liten bakke ved Hamborg barnehage. Den går mellom trærne for ekstra spenning. Passer fint for små barn.

Mekle tvillingene

Mekle tvillingene

Mekle tvillingene er i praksis 2 bakker med relativ lik bakkeprofil som bare er skilt med et lite buskass. Bakken er relativ bratt og krysser gangveien som er et ekstra spenningmoment.

Skøytebane

På vinteren ordner kommunen skjøytebane ved orrekjempen akebakke. Tenk det. Skøytebane 300 meter fra Setra