Hovseterveien 20 og 72

Det planlegges et større prosjekt i Hovseterveien 20 og 72 som vil påvirke Setra borettslag

I Hovseterveien 20 planlegges det omsorgsboliger og i Hovseterveien 72 planlegges det nytt bygg for Hovseter skole. Arbeidet vil være ferdig høsten 2024 for skolen.

Hovseterveien 20 og 72

Hovseterveien 20 og 72

Skolebygget vil få en gangbru mellom nytt bygg i Hovseterveien 72 (inntil Rema 1000). Vei til T-Bane vil være under gangbru mellom skolebygg. Broen vil bestå som i dag.

Slik bygget er prosjektert vil det påvirke utsikten noe til de som bor på østsiden HV68 og delvis HV82/HV84

Se informasjonsvideo fra prosjektet

Besøk også prosjektets hjemmeside

Nedenfor ser du siste tilgjengelige skisse av skolebygget. Klikk på bildet for større versjon.

Hovseterveien 20 og 72

Hovseterveien 20 og 72

Hovseterveien 20 og 72

Gangveien opp mot broen gjøres mindre bratt ved å lage en U sving.

Hovseterveien 20 og 72

Gangveien opp mot broen gjøres mindre bratt ved å lage en U sving.

Hovseterveien 20 og 72

Perspektiv fra litt ovenfor innkjørsel til U3

Hovseterveien 20 og 72

Perspektiv fra innkjørsel gjesteparkering hos Meklenborg

Hovseterveien 20 og 72

Perspektiv fra under broen mot Hovseterveien 20

Hovseterveien 20 og 72

Som del av prosjektet vil Hovseter torg pusses opp

Hovseterveien 20 og 72

Perspektiv fra Hovseterveien 68 ca 5 etasje mot Hovseterveien 72

Hovseterveien 20 og 72

Perspektiv fra Hovseterveien 68 ca 5 etasje mot skolegård

Hovseterveien 20 og 72

Perspektiv fra Hovseterveien 68 ca 5 etasje mot Hovseterveien 20

Hovseterveien 20 og 72

Perspektiv fra Hovseterveien 68 ca 5 etasje vidvinkel

Hovseterveien

Fra Hamborg barnehage

Hovseterveien

Slik det ser ut i dag

Hovseterveien

Hovseterveien 20

Hovseterveien

Hovseterveien 20

Hovseterveien

Slik det ser ut i dag

Hovseterveien

Slik det ser ut i dag

Se mer detaljer hos Oslo Kommune. Se spesielt Planbeskrivelse til forslag til detaljreguleringsplan Hovseterveien for detaljer.