Hovseterveien 20 og 72

Det planlegges et større prosjekt i Hovseterveien 20 og 72 som vil påvirke Setra borettslag

I Hovseterveien 20 planlegges det omsorgsboliger og i Hovseterveien 72 planlegges det nytt bygg for Hovseter skole.

Hovseterveien

Hovseterveien 20

Skolebygget vil få en gangbru mellom nytt bygg i Hovseterveien 72 (inntil Rema 1000). Vei til T-Bane vil være under gangbru mellom skolebygg. Broen vil bestå som i dag.

Slik bygget er prosjektert vil det påvirke utsikten noe til de som bor på østsiden HV68 og delvis HV82/HV84

Nedenfor ser du siste tilgjengelige skisse av skolebygget. Klikk på bildet for større versjon.

Hovseterveien

Hovseterveien 20

Hovseterveien

Fra Hamborg barnehage

Hovseterveien

Slik det ser ut i dag

Hovseterveien

Hovseterveien 20

Hovseterveien

Hovseterveien 20

Hovseterveien

Slik det ser ut i dag

Hovseterveien

Slik det ser ut i dag

Se mer detaljer hos Oslo Kommune. Se spesielt Planbeskrivelse til forslag til detaljreguleringsplan Hovseterveien for detaljer.