Hovseterveien 74

Hovseter ungdomsskole skal pusses opp samt uteområdene.

Arbeidet vil være ferdig høsten 2024 for skolen.

Arbeidet må også sees i sammenheng med arbeidet Hovseterveien 70

Hovseterveien 20 og 72

Som del av prosjektet vil Hovseter torg pusses opp

Hovseterveien 20 og 72

Perspektiv fra Hovseterveien 68 ca 5 etasje mot skolegård

Hovseterveien 20 og 72

Det bygges ny og flott skolepark som blir nærmeste nabo til 84

Se mer detaljer hos Oslo Kommune.