Landingsveien 14

I Landingsveien 14 planlegges det å rive garasjeanlegget for å bygge boliger.

Dette vil gå utover beboere med parkeringsplass der.Setra borettslag leier 56 plasser i Landingsveien 14 og har 50 års bruksrett over disse plasseen fra 01.01.1975. Disse plassene er sagt opp av konkursboet av tidligere eier av garasjeanlegget. Anlegget eies nå av Landing Sør AS

Landingsveien 14

Planen er å bygge et nytt underjordisk parkeringsanlegg samt 3 bygg med leiligheter. Beboere i Setra vil få mulighet til å kjøpe plass. Vi har tidligere gjennomført spørreundersøkelse blant de 56 som leier garasjeplass der i dag. 18 har meldt interesse for å muligens kjøpe garasje til 360.000,- som er antydet som pris. De andre vil da miste sine parkeringsplasser.

Beboere vil måtte anta at parkeringsplassene forsvinner så snart arbeidet påstartes.

Byggeplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn 14.04.2021

Se detaljer hos Plan og bygningsetaten.