Avfallshåndtering

Det er søppelsjakter i hver oppgang i borettslaget.

Søppelsjakt

Søppelsjakt

Normalt tørt søppel kastes i søppelsjaktene. Søppelet skal være i knytte poser og de må ikke være for store slik at det er fare for at de setter seg fast i sjakten. Søppelrommet er avlåst og kun tilgjengelig for renovasjonspersonell. Hvis du har mistet nøkkelen til sjakten kan du blant annet kjøpe hos Ellefsen sikkerhet as i grini næringspark.

Papp og papir kastes i papircontainer.

2-3 ganger i året vil borettslaget bestille container slik at man kan kaste større ting som ikke kan kastes i søppelsjakt. Hvis det ikke er mulig å vente på å kaste anbefales Smestad Gjenbrukstasjon.

Det vil varsles på forhånd med oppslag på ytterdørene noen dager før containerne plasseres ut.

Vanligvis har man container i januar, rundt dugnad april/mai og ca midten av oktober. Disse plasseres typisk ved strømtrafo mellom 68 og 66.

  • Glass og metall

    På borettslaget området står det en glass og metallcontainer.

  • Papp og papircontainere

    Bak 68 blokken er det utplassert en rekke små papp og papircontainere og ved 82 blokken er det utplassert en stor.