Nye inngangsdører leiligheter

Dette ble vedtatt på generalforsamlingen for 2020 at borettslaget skulle bytte dører på leiligheter og trapperom.

De fleste leilighetene hadde dører fra 1975.

Gammel dør

De originale dørene var slitt og dårlig isolert. De gir heller ikke samme brannisolasjon som nye dører gir.

Valget falt til slutt på Palmgren som leverandør og dørtypen ble en Swedor Massivdør med 43db lyddemping.

Målet er å få gjennomført dørbyttet innen januar 2022. Se informasjonskriv fra Palmgreen

Dørene vil ha Laminat overflate hvor utsiden vil ha denne fargen , mens innsiden vil ha denne fargen.

Alle dører vil få terskel. Målene på terskel er.

Terskel

Farger

Utvendig leilighetsdører blir fargen F7912 Storm

Farge leilighet

Fargen på trapperomsdører i høyblokkene blir F1998 Oslo.

Farger

Listene blir hvite

New door installed

Ny dør montert i 84

Spørsmål og svar

  1. Spørsmål: Vil Palmgren montere smartlås fra gammel dør i ny. svar: Nei. Dette må gjøres selv i etterkant.

  2. Vil det komme mulighet til å bestille dør med smartlås Svar: Det var ikke mulig å få bestilt dette grunnet leveringsituasjon. Dette må håndteres av beboer selv.

  3. Vil det være mulig å få Iloq i dørene. Svar: Det må isåfall avtales med leverandør i etterkant

Fremdriftsplan