Nye andelsleiligheter

På ekstraordinær generalforsamling 13.10.2014 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å søke om bruksendring av næringslokalene i Hovseterveien 82 og 68 med det formål å gjøre om disse til andeler i borettslaget.

Leilighet

Antallet enheter som skulle bygges har variert i løpet av prosessen. Nedenfor viser en oversikt over de 16 boenhetene som ble etablert. Klikk på lenker på leilighetsnr for Finn annonse og flere bilder. Grå linjer er i kostnader kun knyttet til tidligere feilet prosjekt. Noen linjer er kombinasjon mellom nytt og gammelt prosjekt. (f.eks OBOS prosjektledelse)

Leilighetsnr Bygg Størrelse Antall rom Prisantydning Status
1053 64A 27m2 1 2.000.000,- Solgt 28.09.2020
1065 68 73m2 3 3.900.000,- Solgt 11.05.2021
1066 68 74m2 3 4.400.000,- Solgt 09.03.2021
1067 68 74m2 3 4.900.000,- Solgt 15.02.2021
1063 68 60m2 2 3.700.000,- Solgt 26.03.2021
1064 68 59m2 2 3.450.000,- Solgt 27.03.2021
1062 68 89m2 3 4.600.000,- Solgt 12.04.2021
1061 68 29m2 1 2.500.000,- Solgt 20.04.2021
1060 68 42m2 1 2.900.000,- Solgt 25.03.2021
1038 68 77m2 3 3.900.000,- Solgt 30.08.2021
1054 82A 36m2 1 2.500.000,- Solgt 12.10.2020
1055 82B 36m2 1 2.500.000,- Solgt 13.10.2020
1056 82B 36m2 1 2.500.000,- Solgt 13.10.2020
1057 82C 36m2 1 2.500.000,- Solgt 13.10.2020
1058 82C 36m2 1 2.500.000,- Solgt 13.10.2020
1059 84 54 m2 1 3.100.000,- Solgt 28.10.2020

Totalt 837m2

Totalt vil de nye leiligheten gi 777.012,- kr i årlig fellesinntekter til borettslaget (av totalt 16.360.956,-). I tilegg vil 4.75% av fellesgjelden overtas av disse leilighetene. Total salgsum ble 52.755.000,- Salgsummen ble brukt til å nedbetale på fellesgjeld og annet nødvendig vedlikehold.

Tidsplan

Leilighetene ble bygget av Front Entrepenør med underleverandører og ble ferdigstillt i paralell med fasadeprosjektet. Første leilighet ble lagt ut til salgs 18. september 2020 og siste ble lagt ut for salg 27.05.2021.

Resultat

Nedenfor ser du foreløpig beregnet resultat av prosjektet. Overskuddet er skattepliktig andelseierne. Det jobbes med å kvalitetssikre alle tallene.

Resultat

Reklamasjoner

Ved reklamasjoner på ny leilighet kan dette i utgangspunktet tas med Front Entrepenør som har bygget leilighetene. E-post eirik@frontent.no

Sett gjerne setra@styrerommet.no på kopi

Ferdigattester

Ferdigattest 68

Ferdigattest 64 og 82

Ferdigattest 84F