Historikk og generalforsamlingsvedtak

Det første vedtaket om rehabilitering av avløpsrør, utskiftning av vann og avløpsrør , samt rehabilitering av våtrom ble vedtatt 10.06.2013.

Da vedtok man at man skulle strømpetrekke vannledningene som ville gi et forventet pris på ca 30.000.000.

På innkalling til generalforsamlingen for 2014 ble man informert om at vedtatte forslag ikke var anbefalt å gjennomføre. Derfor ble det 27.05.2015 vedtatt på nytt. Forslaget fra styret lød.

Forslag om utskifting av sluk, vann- og avløpsrør og rehabilitering av baderom

Forslagsstiller: Styret

Det vises til utlevert informasjonsbrosjyre samt informasjonsmøte 21. og 23. april. På generalforsamling 10.06.2013 ble det vedtatt å rehabilitere sanitæranlegget basert på innvendig reparasjon av avløp og utskifting av vannrør. I etterkant har det vist seg at dette ikke er den beste løsningen for Setra brl, og styret i samarbeid med OBOS Prosjekt ønsker derfor å legge saken frem for generalforsamlingen på nytt. Anbefalte tiltak fra OBOS Prosjekt er følgende: Når slukene og rørene skal skiftes, er det ikke mulig å unngå at både gulv, tak og vegger blir skadet. Derfor er det naturlig og nødvendig å utbedre disse samtidig. Spørsmålet blir da hvilken standard tak/vegger/gulv skal ha. Rehabiliteringsprosjekter inneholder en rekke tekniske detaljer og individuelle tilpasninger. Overordnede arbeidsoperasjoner er listet opp under og skal gjengi den standard som både er påkrevet og vanlig i dag. I samarbeid med styret har OBOS-Prosjekt utarbeidet tre alternative forslag til tiltak. Forslag til vedtak: Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar rehabilitering med grunnpakke og evt. tilleggspakke 1. Det gis styret fullmakt til å innhente og tegne kontrakt på prosjektadministrasjon for fasene kontrahering av entreprenør samt prosjekt- og byggeledelse under utførelsestiden. Setra Borettslag Generalforsamlingen gir styret fullmakt til låneopptak inntil kr. 65 000 000 og godkjenner at lån til finansiering av tiltakene sikres med pant i lagets eiendommer med prioritet foran innskuddene. For fullstendig saksfremstilling, se innkalling.

Vedtak: Forslag om grunnpakke vedtatt med 132 mot 1 stemme. Tilleggspakke 1 falt mot 61 stemmer, ikke vedtatt.

Nedenfor listes beksrivelsen fra møteinnkallelsen.

Grunnpakke 

Badegulv rives ned til opprinnelig bærende dekke. Bygges opp på nytt med fall til sluk, membran, påstøp og fliser. Gulv regnes også leiligheter med opprinnelig separat toalettrom, som innlemmes som en del av badet. I leiligheter hvor det er behov for enkel adkomst til bad skal dette tas spesielt hensyn til  Vegger på baderom, fjerning av eksisterende overflater. Nye vegger bygges opp med våtromsplater, membran og fliser  Tak i bad, Nedsenket himling med stenderverk og gips som males hvit. Eventuelt trapping av himling  Sanitæranlegg på baderom, alt eksisterende utstyr og innredning de- og remonteres unntatt klosett som leveres nytt type vegghengt med sete av hard plast  Dør til bad, Tilpasning av eksisterende dører til bad  Vannrør, alle rør skiftes ut. Nye stoppekraner med tilbakeslagsventil på k.v./v.v. i leilighet.. Nye synlige rør på bad legges i forkrommet utførelse, skjulte rør legges som rør i rør  Varmtvann sirkulasjon, Ny sirkulasjonsledning etableres sammen med stigerør, for å ivareta kort ventetid på varmtvann  Avløpsrør, eksisterende innstøpte avløpsrør plugges igjen, eksisterende åpne avløpsrør skiftes ut. Nye avløpsrør føres opp i ny trasè. Nye avløpsrør kasses inn, overflate på innkassing tilsvarende som vegg  Oppvarming på baderom, Eksisterende oppvarming på bad demonteres (varmeovn, varmekabler) og det monteres elektrisk gulvvarme  Omtrekking av elektrisk anlegg på bad. Alt elektrisk utstyr de- og remonteres. Ny 15A kurs til badet med jordfeilbryter leveres samt dobbelt stikk  Ny lampe i tak  Separate toalettrom, lettvegger rives og toalettet og rommet integreres med resten av badet  Utskifting av oppleggskraner og kjellerstrekk  Nye ventilasjonsventiler, rens ett stykke inn i kanalen  Nye overvannsrør/ sluk og rør fra tak Tilleggspakke 1 Som grunnpakke, men i tillegg:  Nye dører til baderom, utskifting av eksisterende innerdører til bad. Montering av nye i tilpasset størrelse, type hvit glatt formpresset.

Tilleggspakke 2 Som grunnpakke, men i tillegg:  Down lights (lys spotter) i tak, istedenfor lampe.