Nye fasader

På generalforsamlingen 11.05.2017 ble det vedtatt at fasadene skulle pusses opp. Det var over 40 år siden borettslaget ble bygget og tilstanden var langt fra optimal.

Facade

Originale fasader

Les mer om det orginale forslaget og vedtaket her.

Om prosjektgjennomføringen

Etter lange forhandlinger inngikk styret en avtale med entrepenør for å pusse opp fasadene til Setra Borettslag. Dette i henhold til tidligere vedtak i generalforsamling.

Forberedelse til arbeidet startet 21. Januar 2019 med montering av stillaser på 64-blokken og ble avsluttet høsten 2021.

Om entreprenøren(e)

Valgt entreprenør ble Front Entrepenør som har lang erfaring med rehabilitering av fasader. De benyttet seg av underleverandører til noe av arbeidet.

Prosjekt og byggeledelse

Obos Prosjekt AS ble leid inn for å ha prosjekt- og byggeledelse med prosjektet. Deres oppgave var å følge opp entreprenør og sikre at arbeidet ble gjennomført korrekt og i henhold til avtaler.

Kostnader

Følgende kostnader er knyttet til prosjektet som helhelt

  • Enerhaugen Arkitektkontor AS 934.440,-
  • Firefly AS, brannteknisk kontroll/vurdering 15.375,-
  • Tek-Norge AS 21.000.-
  • OBOS Prosjekt AS 2.983.608.-
  • Front Entreprenør AS 78.981.771,-
  • Oslo Kommune, førstegangsvedtak 93.120.-
  • Tilskudd fra Oslo Kommune -498.375.-
  • SUM KOSTNADER 82.530.939,-

Reklamasjoner

Ved reklamasjoner kan dette i utgangspunktet tas med Front Entrepenør som var hovedleverandør. E-post eirik@frontent.no

Sett gjerne setra@styrerommet.no på kopi

Detaljert beskrivelse av arbeidet

For å unngå at denne artikkelen blir svært lang er det laget egne artikkler for hvert enkelt område i prosjektet.Klikk på lenkene under