Hva ble gjort med tak

Alle tak ble renovert som del av fasadeprosjektet

Alle tak er tekket om og heishusene i 84 og 68 er blitt rehabilitert.

Alt av gamle antenne og div. er fjernet og det er foretatt en omfattende opprydding på takene.

Nedenfor ser dere noen bilder av arbeidet som er utført.

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak