Felles brannvarslingssystem 84

Det ble bestemt i 2019 at Hovseterveien 84 skal få felles brannvarslingsanlegg og vinteren 2023 ble anlegget montert.

Anlegget ble ingangsatt 24.03.2023 og består av

Leverandør ble Elektro Nettverk Service AS