Oppussing korridorer & trappeløp

Det ble besluttet at korridorer og trappeløp skal pusses opp på dugnad på generalforsamlingen for 2020.

Dette inkluderer maling og sparkling, nytt laminat på gulvet.

Da det viste seg vanskelig å få gjennomført på dugnad ble det inngått avtale med Front for å male gangene i 68 og 84 samt bytte nytt laminatgulv.

Før

Hallwaysafter

Etter

Hallwaysafter

Hallwaysafter

Trappeløpene i 68/84 ble malt

Hallwaysafter